logo

website statistics

Sponsorbeleid voor effectievere communicatie


Menige onderneming wordt bedolven onder verzoeken om donaties of sponsoring. Zeker nu de overheid zuinig is met subsidies zijn veel verenigingen en stichtingen voor een deel aangewezen op een mecenas uit het bedrijfsleven. Maar is het voor ondernemingen wel een goed idee om het charities budget te verdelen onder al die bedelende handjes?

Eigenlijk niet.
Natuurlijk, als maatschappelijk verantwoord ondernemer wil je graag helpen. Maar dat leidt tot vele kleine donaties die voor niemand zoden aan de dijk zetten.
Voor de ontvangende club is het een druppel op de gloeiende plaat en voor de schenker is zo'n klein bedrag geen aanleiding om er iets voor terug te vragen.
Toch is het legitiem om voor een donatie iets terug te vragen. Voor wat, hoort wat!

 

Het is beter om een vereniging of stichting te ondersteunen die raakvlakken heeft met je eigen business, die ook jouw publiek aanspreekt. Dan is het voor de ontvangende partij ook niet zo moeilijk om iets voor het ontvangen geld terug te doen. Daarover zijn goede afspraken te maken en dat betekent dat je als onderneming ook iets mag zeggen over de prestaties en presentatie van de ontvanger. Daar staat tegenover dat die club of stichting van slechts een beperkt aantal partijen donaties ontvangt, wat het bestuur overzichtelijker maakt.

Wij begeleiden en ondersteunen ondernemers in het zoeken naar en verbinden met een geschikte organisatie om te sponsoren.


Fondsenwerving

Aan de andere kant staan daar de verenigingen en stichtingen die dringend op zoek zijn naar een sponsor. Ook voor deze organisaties kunnen wij iets betekenen. Dat kan in de vorm van doorverwijzen naar geschikte sponsors of fondsen waar donaties aangevraagd kunnen worden.
Dat kan ook in een intensiever traject uitmonden.
Je kunt ook denken aan een evenement, waar veel publiek op afkomt, dat voor deelname of entree wil betalen.