Slimmer werken

Pas op voor de aap op je schouder
Door slimmer te werken verhoog je je effectiviteit zonder extra inspanning. Dat levert de organisatie meer winsten en behoedt jezelf voor een burn-out. Soms moet je dingen anders doen, soms kun je bepaalde handelingen achterwege laten. We behandelen een kritische blik op de organisatie of er onnodig werk gedaan wordt en we waarschuwen voor ‘de aap op je schouder’.


https://bookboon.com/nl/slimmer-werken-ebook