Geluk is een productie factor

Geluk is van economisch belang
Waarom doet de VN onderzoek naar geluk? Waarom hebben sommige landen een minister voor Geluk? En Waarom beoordeelt één land nationale wetgeving op basis van Bruto National Geluk?
Daar moet een goede reden voor zijn. Geluk bepaalt of mensen gezond en productief zijn. Het voelt niet alleen lekker, het is ook van economisch belang.
Wat kun jij doen om gelukkig, of in elk geval niet ongelukkig te zijn?

https://bookboon.com/nl/zorg-voor-wat-geluk-in-je-leven-ebook