Reputation Management

How do you Ensure a Strong Reputation?

Do you have a strong reputation? If you do, it hopefully protects you against attacks on your credibility, on your reputation. It’s like a pad that must be maintained. And when things go wrong, what do you do to restore your reputation?
Behave in an exemplary manner and communicate about this consistently and transparently. We cannot repeat this enough, because mistakes are often made here. Stakeholders judge you on your behavior and performance, not your nice words. A sustainable strong reputation makes your organization, but also you as an individual, successful in the long term.
Reputation and image are not the same but are in line with each other. It starts with identity, and the behavior of each employee. Image is what the general public thinks of you and doesn’t even have to be based on truth – a breeding ground for fake news. Reputation is how stakeholders think about you. And that can be difficult because it often involves conflicting interests.
https://bookboon.com/nl/reputation-management-ebook

Manage je eigen succes

Realiseer je dromen

Iedereen heeft recht op een beetje geluk. Dat wordt mede bepaald door je persoonlijkheid en de omgeving waarin je leeft. Maar vooral door je eigen focus. Toeval bestaat niet, alles is een kwestie van oorzaak en gevolg. Dit boek leert je de oorzaken zodanig te beheersen, dat jouw succes het gevolg is.

https://bookboon.com/nl/manage-je-eigen-succes-ebook

Duurzaam groen en welzijn

Iedereen heeft recht op een gezonde en veilige leefomgeving.

Groen in de leefomgeving, met name bomen, dragen bij aan ons welzijn. Denk aan de zuurstof die planten produceren door CO2 af te breken in koolstof en zuurstof. Groen werkt stress reducerend, waardoor we ons beter voelen, ons beter kunnen concentreren en creatiever zijn. Groen bevordert onze veiligheid. We zijn productiever. Ons vastgoed wordt meer waard. Mensen worden minder snel ziek en zieken herstellen sneller. Dit zijn bij elkaar niet mis te verstane voordelen voor de maatschappij, voor u en mij.

Door de aanschaf van dit boekje steun je het werk van Stichting Groen Weert.
https://www.bullseyepublishing.nl/product/duurzaam-groen-en-welzijn/
Ook via Bol.com.

600 Square Miles

Op 12 december 1939 vertrok het vrachtschip Alex van Opstal vanuit New York naar Antwerpen. Aan boord, naast gebruikelijke handelswaar en een tiental passagiers, kisten met 600 kilo aan goudstaven en een brief die een erfenis beschrijft met instructies voor een notaris in Maastricht. De Alex van Opstal kwam nooit in Antwerpen aan. Ze liep op 15 december op een mijn, die kort daarvoor door een Duitse U-boot gelegd werd.

Bijna 80 jaar later werd deze lading geborgen en kwam men de erfgenamen op het spoor. Ook bleek een landgoed van 1000 vierkante kilometer deel uit te maken van de erfenis. Dat landgoed kwam in het bezit van één van de erfgenamen, die naar Québec afreisde en zo verwikkeld raakte in zakelijke, politieke en criminele kwesties.

Dit boek is in het Nederlands geschreven, maar bevat tekstfragmenten/dialogen in het Engels, Frans en Duits.

Uitgeverij Boekscout.nl
https://www.boekscout.nl/shop2/boek/9789464316735
Ook via BOL.com