Reputation Management

How do you Ensure a Strong Reputation?

Do you have a strong reputation? If you do, it hopefully protects you against attacks on your credibility, on your reputation. It’s like a pad that must be maintained. And when things go wrong, what do you do to restore your reputation?
Behave in an exemplary manner and communicate about this consistently and transparently. We cannot repeat this enough, because mistakes are often made here. Stakeholders judge you on your behavior and performance, not your nice words. A sustainable strong reputation makes your organization, but also you as an individual, successful in the long term.
Reputation and image are not the same but are in line with each other. It starts with identity, and the behavior of each employee. Image is what the general public thinks of you and doesn’t even have to be based on truth – a breeding ground for fake news. Reputation is how stakeholders think about you. And that can be difficult because it often involves conflicting interests.
https://bookboon.com/nl/reputation-management-ebook

Happiness is an Economic Issue

Happy People Perform Better
Why is the UN investigating happiness? Why do some countries have a Minister for Happiness? And why is there even a country that judges national legislation based on Gross National Happiness?
There must be a good reason for this. Happiness determines whether people are healthy and productive. Not only does it feel good, but it is also of economic importance.
What can you do to be happy, or at least not unhappy?

https://bookboon.com/nl/happy-people-perform-better-ebook

Tekstschrijven voor internet marketing

Overtuig met woorden en plaatjes
Een onderwerp dat mij persoonlijk aan het hart ligt. Hier deel ik mijn 40 jaar kennis en ervaring als copywriter en content manager met (beginnende) collega’s. Achtergrondkennis, praktische tips én de aansporing om vooral veel te oefenen. Alleen door het veel te doen en te leren van je fouten kom je in dit vak tot bloei. Met slimme technieken kom je heel ver in deze wereld, maar alleen met woorden en plaatjes kun je mensen overtuigen.

https://bookboon.com/nl/tekst-schrijven-voor-internet-marketing-ebook

Empathy in Business

Empathy in business will eventually lead to higher customer loyalty and brand loyalty
Empathy is the ability to empathize with the situation of others, their thinking, their judgment, their emotions. You are able to feel prejudice the same as anyone else. It is essential that you observe, listen and ask questions without prejudice. It does not matter whether this takes place in a dialogue or in a large-scale investigation. What you hear and see, what you see in the statistics should enable you to know what other people experience and what emotions they feel about it.
Empathy in business will eventually lead to higher customer loyalty and brand loyalty. It contributes to the success of you as a manager or a salesperson and to the organization you represent.

https://bookboon.com/nl/empathy-in-business-ebook

Reputatiemanagement

Je goede naam komt te voet en gaat te paard.
Een oud gezegde, waarmee duidelijk wordt gemaakt dat het veel moeite kost om een goede reputatie op te bouwen en die je in een oogwenk kunt verliezen. In dit boek passeren enkele voorbeelden van dat effect. Maar er zijn ook goede voorbeelden van bedreigde reputaties, die het goed overleven. Het kan even pijn doen, maar het voortbestaan komt niet in gevaar. In dit boek niet alleen aandacht voor de reputatie van organisaties, maar ook persoonlijk. Houd je goede naam in ere.

https://bookboon.com/nl/reputatiemanagement-ebook

Hoe creatief is innovatie?

Je kunt innoveren zonder dat daar creativiteit bij aan de pas komt
Creativiteit en innovatie worden vaak over één kam geschoren, maar toch zijn het los van elkaar staande zaken. Je kunt best creatief zijn zonder dat dit innovatie in de hand werkt.
Je kunt innoveren zonder dat daar creativiteit bij aan de pas komt. Het is best te begrijpen dat bedrijfsleiders vaak denken dat je eerst een creatief idee moet hebben om innovaties door te kunnen voeren. Dat is een voor de hand liggende route. Maar er is meer nodig om succesvol te zijn met innovatie.

https://bookboon.com/nl/hoe-creatief-is-innovatie-ebook

Slimmer werken

Pas op voor de aap op je schouder
Door slimmer te werken verhoog je je effectiviteit zonder extra inspanning. Dat levert de organisatie meer winsten en behoedt jezelf voor een burn-out. Soms moet je dingen anders doen, soms kun je bepaalde handelingen achterwege laten. We behandelen een kritische blik op de organisatie of er onnodig werk gedaan wordt en we waarschuwen voor ‘de aap op je schouder’.


https://bookboon.com/nl/slimmer-werken-ebook

Geluk is een productie factor

Geluk is van economisch belang
Waarom doet de VN onderzoek naar geluk? Waarom hebben sommige landen een minister voor Geluk? En Waarom beoordeelt één land nationale wetgeving op basis van Bruto National Geluk?
Daar moet een goede reden voor zijn. Geluk bepaalt of mensen gezond en productief zijn. Het voelt niet alleen lekker, het is ook van economisch belang.
Wat kun jij doen om gelukkig, of in elk geval niet ongelukkig te zijn?

https://bookboon.com/nl/zorg-voor-wat-geluk-in-je-leven-ebook

De groene motor

Groen op de werkplek verhoogt productiviteit
Hoe kun je de de arbeidsproductiviteit verhogen? Wetenschappers uit Noorwegen, Canada en Australië kwamen onafhankelijk van elkaar tot de conclusie, dat je met de inzet van planten tot 15% meer productiviteit kunt bereiken. Niet alleen met een plantje op het bureau, maar ook buiten. Soms is zelfs een mooi fotobehang of poster voldoende om het effect te bereiken. Daarnaast zijn er kamerplanten, die de lucht in de kamer (of kantoor) zuiveren van verontreinigende gassen. We beschrijven hier een onderzoek dat NASA heeft gedaan. Groen maakt fitter.

http://bookboon.com/nl/de-groene-motor-ebook

Lead generatie 3.0

De pipeline gevuld houden
Het werd me jarenlang ingepeperd: we moeten de pipeline gevuld houden. En ja, daar is niets tegenin te brengen. Dus werden verkopers van de weg afgehaald en achter de telefoon gezet. Of, bij een andere werkgever, werd er een speciale afdeling opgezet om leads te benaderen voor een afspraak. Zo ging dat en zo gaat dat in de meeste bedrijven vandaag nog steeds. Het rendement is over het algemeen erg laag en dat verklaart waarom de meeste verkoper een hekel aan dit werk hebben. Maar ja, als je niet beter weet….
In de winter van 2008 kwam ik in contact met iemand, die leadgeneratie over een heel ander boeg wilde gooien. Je hebt dan geen professioneel callcenter nodig en de verkopers scoren beter. Acht van de tien contacten leidt tot een afspraak. De potentiële klanten bellen vaak zelf op, of mailen, om een afspraak te maken. Het hele traject van koude leads naar (warme) prospects sla je zo over. Tenminste, het gebeurt onder de radar. Het eerste contact is iemand, die zelf aangeeft dat hij interesse heeft, dus een warm contact. De conversie ligt dan helemaal in de hand van de verkoper.
Leadgeneratie 3.0 maakt gebruik van slimme online communicatie technieken. De eerste stap is het maken van verschillende ‘landing pages’ voor de diverse invalshoeken en trefwoorden.
http://bookboon.com/nl/lead-generatie-3-0-ebook

Hoe word je een topverkoper?

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is hoe-word-je-een-topverkoper.jpg

Zijn er trucjes die je kunt toepassen
Op feestjes, workshops en gastlessen wordt mij weleens gevraagd hoe je een topverkoper kunt worden. Zijn er trucjes die je kunt toepassen? Ja, die zijn er. Maar of je succesvol wordt ligt veel meer aan je eigen houding en de manier waarop je met mensen omgaat, dan het toepassen van trucjes. In dit boek leer je hoe dat werkt, waarop je moet letten. Een kanttekening: ikzelf was nooit een topverkoper. In dit boek deel ik mijn ervaringen en mix die met tips en ervaringen van de echte topverkopers.

https://bookboon.com/nl/hoe-word-je-een-topverkoper-ebook

Praktische handleiding voor effectieve pers publiciteit

Het doel is om gedrag te veranderen
Dit boek laat zien dat effectieve PR en publiciteit maatwerk zijn, waarbij je te werk gaat als een marketeer. Het nieuwsbericht is een product dat je via de media aan je publiek wilt verkopen. Dan moet je ook rekening houden met de wensen en verwachtingen van de media. Bovendien is het doel niet om millimeters te scoren, maar gedrag te veranderen. Daar moet meer aandacht aan gegeven worden. Effectieve Publiciteit werkt als Marketing. Dit eboek laat zien hoe dat werkt en verwijst daarnaast naar richtlijnen van het ANP.

http://bookboon.com/nl/effectieve-pr-werkt-als-marketing-ebook

Empathie in business

Hoe empathie leidt tot meer productiviteit en innovatie

Empathie is het vermogen om zich in te leven in de situatie van anderen, hun denken, hun oordeel, hun emoties. Dat je in staat bent om vooroordeel hetzelfde te voelen als iemand anders. Essentieel is dat zonder vooroordeel observeert, luistert en doorvraagt. Het maakt niet uit of dit gebeurt in een tweegesprek of in een groots opgezet onderzoek. Wat je hoort en ziet, wat je in de statistieken ziet moet je in staat stellen om te weten wat de anderen beleven en welke emoties zij daarbij voelen.
Empathie in business leidt op termijn ook tot hogere klantloyaliteit en merkentrouw. Het draagt bij aan het succes van jou als manager of als verkoper en de organisatie die je vertegenwoordigt.

https://bookboon.com/nl/empathie-in-business-ebook

Duurzaam groen en welzijn

Iedereen heeft recht op een gezonde en veilige leefomgeving.

Groen in de leefomgeving, met name bomen, dragen bij aan ons welzijn. Denk aan de zuurstof die planten produceren door CO2 af te breken in koolstof en zuurstof. Groen werkt stress reducerend, waardoor we ons beter voelen, ons beter kunnen concentreren en creatiever zijn. Groen bevordert onze veiligheid. We zijn productiever. Ons vastgoed wordt meer waard. Mensen worden minder snel ziek en zieken herstellen sneller. Dit zijn bij elkaar niet mis te verstane voordelen voor de maatschappij, voor u en mij.

Door de aanschaf van dit boekje steun je het werk van Stichting Groen Weert.
https://www.bullseyepublishing.nl/product/duurzaam-groen-en-welzijn/
Ook via Bol.com.

600 Square Miles

Op 12 december 1939 vertrok het vrachtschip Alex van Opstal vanuit New York naar Antwerpen. Aan boord, naast gebruikelijke handelswaar en een tiental passagiers, kisten met 600 kilo aan goudstaven en een brief die een erfenis beschrijft met instructies voor een notaris in Maastricht. De Alex van Opstal kwam nooit in Antwerpen aan. Ze liep op 15 december op een mijn, die kort daarvoor door een Duitse U-boot gelegd werd.

Bijna 80 jaar later werd deze lading geborgen en kwam men de erfgenamen op het spoor. Ook bleek een landgoed van 1000 vierkante kilometer deel uit te maken van de erfenis. Dat landgoed kwam in het bezit van één van de erfgenamen, die naar Québec afreisde en zo verwikkeld raakte in zakelijke, politieke en criminele kwesties.

Dit boek is in het Nederlands geschreven, maar bevat tekstfragmenten/dialogen in het Engels, Frans en Duits.

Uitgeverij Boekscout.nl
https://www.boekscout.nl/shop2/boek/9789464316735
Ook via BOL.com