logo

web
analytics

Actueeltjes


Communicatie vergt meer lef

6 januari 2017

De communicatie professional is jarenlang geconditioneerd om issues klein te houden. Conflicten sussen, of liever voorkomen. Je buiten de discussie houden. Steeds meer bedrijven maken de ommekeer en nemen stelling in de maatschappelijke discussie. Als merk ontkom je daar niet meer aan. De communicatie professional zal daarom in staat en bereid moeten zijn om binnen de organisatie tegengas te geven. Als onderneming stelling nemen en het publieke debat aangaan. Laten zien waar je als merk voor staat.
Meer lezen.

 

Verbeter de arbeidsproductiviteit met groen

20 oktober 2016

Deze maand is bij Bookboon.com een boek verschenen over de rol van groen als motor voor arbeidsproductiviteit. Het boek behandelt een viertal wetenschappelijke studies, die alle tot dezelfde conclusie komen: planten op en rond kantoor verbeteren de arbeidsproductiviteit met 15% en verlagen het ziekteverzuim met 12%. Werknemers voelen zich meer ontspannen en gelukkiger en dat heeft ook zijn weerslag op het verloop. Een kleine investering in planten kan dus een flinke verbetering van de bedrijfsresultaten opleveren.
Meer lezen en gratis downloaden: http://bookboon.com/nl/de-groene-motor-ebook

 

SEO is meer dan alleen zoektermen

27 juli 2016

Vandaag de dag is SEO allang niet meer beperkt tot het vinden en doorvoeren van de juiste zoektermen. Internetgebruikers zijn tegenwoordig steeds meer op zoek naar merkbeleving. Behalve de merkstrategie, vertaalt zich dit ook in een mobiel vriendelijke site. Juist dit laatste wordt door Google goed gewaardeerd, sterker, sites die niet mobiel vriendelijk zijn eindigen steeds een paar treden lager in de zoekresultaten. Over merkbeleving en merkenarchitectuur lees je hier meer.
Lees verder het SEO artikel van Manager Online.

 

Lead generatie 3.0

17 juni 2016

Iedere organisatie moet leads genereren. Dat is nodig ter vervanging van klanten die je bedrijf verlaten en om te groeien. Jarenlang hangen we aan de telefoon (lead generatie 2.0), maar in deze tijd wreekt zich dat. Kopers iriteren zich anders en telefonische acquisitie is steeds minder effectief. Doe het anders, doe het 3.0.
http://bookboon.com/nl/lead-generatie-3-0-ebook

 

Nieuwe Europese privacy wet

Vanaf 24 mei 2016 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Er geldt een overgangsregeling van 2 jaar. Speerpunten in deze regelgeving zijn de cookietoestemming, e-mail opt-in en privacy statement. Hier een aantal punten op extra op te letten:

1. Je beheert meer persoongegevens dan je denkt
Het betreft niet alleen de 'echte' persoonsgegevens, maar ook de toegevoegde kwalificaties zoals gamefreak of liefhebber van hoedjes. Maar ook gegevens die iets zeggen over het postcodegebied, bijvoorbeeld 'achterstandswijk' of 'villawijk in het groen'. Zelfs het vastleggen van een IP-adres if cookie-ID valt hieronder.

2. De AVG stelt strengere eisen aan opt-in voor online marketing
Het moet voor de website bezoeker heel duidelijk zijn waar hij in toestemt. De mededeling "Deze website maakt gebruik van cookies" is dus volstrekt onvoldoende. Je ook een cookie opt-out inrichten. Alleen verwijzen naar de instellingen is niet voldoende.

3. Het privacy statement moet leesbaar zijn
Het statement moet toegankelijk en begrijpelijk zijn. De lezer zand in de ogen strooien met een boekwerk vol kleine lettertjes mag niet meer. Als het nodig is maak je een verkorte versie, die aan de eisen voldoet en een uitgebreide "juridisch correcte" versie voor wie dat interesseerd.
Zorg ervoor dat er een link naar de toegankelijke versie staat op iedere pagina waar om persoonlijke gegevens gevraagd wordt.

4. Een privacy statement alleen is niet genoeg
Je bent verantwoordelijk voor alle persoongegevens die in de databases zijn opgeslagen. Je dient daarom tevens een privacy-administratie in te richten. Je moet altijd overzicht hebben van welke data, via welke bronnen in welk systeem opgeslagen zijn. Verder moet vast liggen wie hier bij kan en hoe de date beveiligd zijn. Daarnaast moet vast liggen welke data met derden gedeeld worden en waarom. Bijvoorbeeld een webshop die gegevens over de geadresseerde aan de bezorger doorgeeft, omdat de bestelling bezorgd moet worden.

5. Wie is verantwoordelijk?
De AVG bepaalt dat organisaties die veel gegevens verzamelen en verwerken verplicht zijn een Data Protection Officer (DPO) aan te stellen.
Privacy is de verantwoordelijkheid van iedereen en dus van niemand. Het moet niet zo zijn dat niemand op de naleving van de richtlijnen aangesproken kan worden. Het niet naleven van de regels kan tot forse boetes leiden: tot € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde omzet.

Meer lezen: Autoriteit Persoonsgegevens

 

Lead generatie 3.0

Vergeet telemarketing en schakel over op online marketing technieken.
Online content is een machtig stuk gereedschap om klanten te vinden, voor je merk te winnen en aan je te binden. Dit betekent dat je online content ook kunt gebruiken voor lead genetarie.
Via voor zoekmachines geoptimaliseerde content, Social Media en gerichte (online en off line) advertising trek je de aandacht. Middels geoptimaliseerde content, blog's en whitepapers bied je waardevolle informatie en doe tenslotte een aantrekkelijke propositie, inclusief een "call to action".
Hoe je dit precies organiseert beschrijf ik in een nieuw boek dat binnenkort via BOOKBOON.COM wordt uitgegeven.

 

Kennis delen

8 maart 2016

Eigenlijk ben ik een soort 'schoolmeester-type'. Kennis delen is mijn persoonlijke missie, dat is altijd zo geweest. En ja, ik heb ook daadwerkelijk voor de klas gestaan. Negentien jaar, om precies te zijn. Kennis delen met anderen, die ook het communicatievak in wilden. Volwassenen, wel te verstaan. Dat was contractonderwijs bij de Eindhovense School, voorheen beter bekend als het Grafisch Lyceum Eindhoven.
Kennis delen, ja, dat doe ik na al die jaren nog steeds. Als consultant voor bedrijven en stichtingen, maar ook als auteur van eboeken bij Bookboon.com en als blogger van onder andere deze site: http://merk-en-communicatie.blogspot.com/
Als natuurgids en bomeninspecteur deel ik ook kennis over "Duurzaam groen en welzijn" via deze blog: http://groenenwelzijn.blogspot.com/. Volg ons via #groenenwelzijn.

 

Boek publicaties

26 januari 2016

Na zes voorafgaande boeken bij Bookboon.com is vandaag het zevende boek in de verkoop gegaan. Hoe word ik een topverkoper?
Dit boek is een handleiding voor de beginnende verkoper.

Tijdens workshops en gastlessen wordt mij geregeld gevraagd welke trucjes verkopers hanteren op succesvol te zijn. Ik moet dan uitleggen dat er wel trucjes worden toegepast, maar dat het doorgaans slechte verkopers zijn, die zoiets doen. Ze scoren op de korte termijn, maar hebben vaak ontevreden klanten. Die komen dus niet meer terug.
Hoe je als verkoper wel succesvol kunt zijn en hoe ja tevreden klanten krijgt, waarmee je vaker zaken kunt doen, dat behandel ik ik in dit boek.
Download: http://bookboon.com/nl/hoe-word-je-een-topverkoper-ebook

 

Nieuw/jaar/verslag

15 december 2015

Met de jaarwisseling al zichtbaar in de agenda wordt op menig directiekantoor alweer nagedacht over noodzakelijke dan wel wenselijke jaarverslagen en presentaties. Het financieel jaarverslag is voor veel bedrijven gewoon een verplichting. In andere gevallen wil je graag iets voor je klanten en medewerkers doen. Goed informeren en motiveren. En in bepaalde gevallen is er ook zoiets als het Sociaal Jaarverslag, waarin tevens de Ondernemingsraad een rol speelt.

Zo'n jaarverslag samenstellen is veel werk en vraagt de inzet van meerdere mensen. Dit goed coördineren is eigenlijk niets anders dan redactie voeren, maar het vereist wel specifieke kennis en vaardigheden om aan het einde van de rit een representatief drukwerk op tafel te kunnen leggen. Dit is het werk van communicatie professionals. Maar dit zijn tevens vaak de mensen die rond de jaarwisseling toch al zwaar belast worden. Bovendien is het nuttig om bij de productie van een jaarverslag er eens met een frisse blik tegenaan te kijken. met de ogen van een buitenstaander, die zich snel een professioneel in de bestaande bedrijfscultuur kan inleven.
Een externe copywriter.